Darujte 2%
z Vašich daní
na podporu našej
knižnice

Naši prezidenti
G. Husák a V. Havel
v spomienkach Rudolfa Schustera
Diskusný večer - 24. apríl 2014 o 16:30

Stretnutie literárneho klubu KOLIK
24. apríl 2014 o 16:30
Hviezdoslavova 5
Košice

Mincovníctvo za vlády Leopolda I.
prednáška
23. apríl 2014 o 16:30
Hlavná 48, Košice

Knižnica je počas Veľkonočných sviatkov zatvorená

Albert Camus 1913 - 2013
O živote a diele Alberta Camusa
10. apríl 2014 o 15:00
Hviezdoslavova 5, Košice

NOC S ANDERSENOM...a Fantómom opery
4. apríl 2014
rozprávková noc
- fotografie z podujatia

Týždeň slovenských knižníc 2014
31. marec - 5. apríl 2014
besedy, výstava, koncert...
fotografie z podujatí

Krásny kraj Muránsky
výstava
27. marca - 23. apríla 2014
Hlavná 48, Košice

Súťažno-vedomostný kvíz stredoškolských študentských internátov k 90. výročiu založenia knižnice - fotky
27. marca 2014 od 19.30-21.15
Hviezdoslavova č. 5
Košice

Zmena otváracích hodín Informačno-vzdelávacieho centra
Pondelok a štvrtok: 8:00-9:45, 12:00-19:45
Streda a piatok: 8:00-19:45
Sobota: 8:00-13:00

Návod k online katalógu Carmen
Online katalóg poskytuje niektoré funkcie, o ktorých mnoho čitateľov knižnice netuší.

Knižničné služby pre nevidiacich a slabozrakých
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich poskytuje knižničné služby pre nevidiacich a slabozrakých v čitárni knižnice na Hviezdoslavovej 5.

Kamerový systém v Centrálnej požičovni
Upozorňujeme čitateľskú verejnosť, že v Centrálnej požičovni bol spustený kamerový systém. Všetky verejné priestory požičovne sú monitorované.

KOLIK - literárny klub
ak máš pocit, že v zásuvke ukrývaš
dielo hodné Nobelovej ceny
príď do nášho literárneho klubu...

Oznámenie o rezervácii prostredníctvom SMS alebo e-mailu
Nová služba pre čitateľov rozšírená aj na vybrané pobočky

Upozornenie na zmenu vstupu do knižnice
Zmena vstupu do knižnice
Hviezdoslava 5
Košice

Povinne zverejnené doklady
nájdete na stránke zriaďovateľa
Košického samosprávneho kraja
www.vucke.sk