Knižnica je zatvorená od 29.8. do 2.9.
Od 3.9. prechádzame na obvyklý otvárací čas

Burza kníh
Burza vyradených a darovaných kníh
3. september 2014
14.00 - 18.00
Centrálna knižnica
Hviezdoslavova č. 5, Košice

Novinky
Zoznam nových kníh vo Verejnej knižnici Jána Bocatia

Včerajšok dnes
výstava
27. august - 24. september 2014
Hlavná 48, Košice

DÁVAME DO POZORNOSTI
informácia o ukončení činnosti
pobočky Mier - Národná trieda 56
v Košiciach

Pravda v poézii a víne - fotografie
poézia o víne a ochutnávka
tokajských vín
5. august 2014 o 17:00, Hlavná 48, Košice

Otváracie hodiny pobočiek knižnice cez letné prázdniny
Výpožičný čas VKJB od 30.6.2014- 30.8.2014

Knižné dary
Informácie o knižných daroch

Severnejšie ako na severe - Nórsko
výstava
2. júl - 20. august 2014
Hlavná 48, Košice

Ďakovný list ZŠ Masarykova

Koncert ZUŠ Márie Hemerkovej
fotografie z koncertu
24. jún 2014
Hlavná 48, Košice

Dotazník pre čitateľov knižnice
chceme poznať Váš názor...
Nájdite si čas
a zapojte sa do nášho prieskumu

Letný koncert operných árií a výstava
FOTOGRAFIE Z PODUJATIA
27. jún 2014 o 17:30 hodine
nádvorie knižnice, Hlavná 48, Košice

Červené maky
fotografie z podujatia
literárno-hudobné pásmo
16. jún 2014, Hlavná 48, Košice

Jeden deň s Gabrielou Futovou
a mladými čitateľmi v centrálnej požičovni,
pobočke Barci a Nad jazerom
13. júna 2014

„Spoznaj svoje dieťa“
Kampaň Nadácie pre deti Slovenska

Naša knižnica v televíznych reláciách a na videu
Udelenie ceny mesta Košice Verejnej knižnici Jána BocatiaTýždeň slovenských knižníc

KNIŽNICA ZÍSKALA CENU MESTA KOŠICE
7. mája 2014
na slánostnom ceremoniáli
v priestoroch Historickej radnice

Návod k online katalógu Carmen
Online katalóg poskytuje niektoré funkcie, o ktorých mnoho čitateľov knižnice netuší.

Knižničné služby pre nevidiacich a slabozrakých
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich poskytuje knižničné služby pre nevidiacich a slabozrakých v čitárni knižnice na Hviezdoslavovej 5.

1   |   2      »