"Pomôže nám v živote psychológia?"
prednáška Dr. Jána Teja
25. február 2016
pobočka Terasa - Tr. SNP 48

Zvýraznili sme ocenené diela, pomáhajú nám aj dobrovoľníci
tlačová správa
o aktivitách knižnice

Železná cesta
prednáška
9. február 2016 o 16:00
Hlavná 48, Košice

Baroková flauta
fotografie z metodického dňa učiteľov
na hudobnom oddelení knižnice
1. február 2016

Alexander Jiroušek - výstava
1.2. - 29.2.
centrálna požičovňa
Hviezdoslavova 5, Košice

Francúz v Taliansku
koncert
1. február 2016 o 17:30
Hudobné oddelenie, Hlavná 48, Košice

Burza kníh
Burza vyradených a darovaných kníh
3. februára 2016 od 14.00 - 18.00
Centrálna požičovňa
Hviezdoslavova č. 5, Košice

Zmena výpožičného času - pobočka č. 13 Furča
28. 1. 2016
Pobočka Furča
Jaltská 33, Košice
Pobočka poskytuje služby až od 10.30

Zmena výpožičného času - pobočka Nad jazerom
pobočka Nad jazerom
v dňoch 27. - 29. január 2016
poskytuje služby od 10:00 - 18:00

Šťastná hodinka - DNES
21. január 2016
od 16:00 do 17:00 hodiny
na pracoviskách knižnice

XXI. valné zhromaždenie Dejepisného spolku v Košiciach
26. január 2016 o 16:00
Hlavná 48, Košice

Beseda s Michaelou E. Hajdukovou
27. január 2016 o 16:15
Železiarenská 7
pobočka Šaca

Vyšehradské literárne štipendium 2016
Štipendium je určené autorom alebo prekladateľom,
esejistom, literárnym kritikom, literárnym publicistom
a novinárom

Canisterapia
prednášky a praktické ukážky
20. január 2016 o 13:30 - Barca
21. január 2016 o 16:00 - Terasa

Používanie biblioboxu
- zariadenia slúžiaceho
na vrátenie zapožičaných kníh
z našej knižnice.

KOLIK
stretnutie členov klubu
21. január 2016 o 16:30
Hviezdoslavova 5, Košice

Upozornenie
Skrátenie výpožičného času na oddelení odbornej literatúry (vrátane informačno-vzdelávacieho centra a študovne)
30. decembra 2015
Hviezdoslavova č. 5
Košice

Burza kníh
Pozývame Vás na burzu vyradených aj darovaných kníh
13. január 2016
14.00-18.00
Hviezdoslavova 5, Košice

Príjemné sviatky
želáme všetkým
našim čitateľom
a návštevníkom.

Zábudlivci dostali „generálny pardón“
Knihy požičané z Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach môžete vrátiť aj prostredníctvom biblioboxu, ktorý nájdete v OC Aupark na 1. poschodí.

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]