VKJB C. A. S. Zumarán: Eslovenčina je ťažká

C. A. S. Zumarán: Eslovenčina je ťažká

12.09.2018

„Rok 1984 bol zvláštnym rokom. Možno Orwell už vedel, aký bude, keď doň umiestnil dej svojho románu, ja som však nevedel nič o tom, čo ma čaká.“

Týmito vetami začína svoj príbeh Carlos Arturo Sotelo Zumarán, mladý Peruánec, ktorý sa vydal za vzdelaním do Európy. Jeho druhým domovom na niekoľko rokov sa stala Bratislava, kde sa venoval štúdiu jedného z najťažších odborov – jadrovej fyziky.  Ambiciózny mladý muž získal na Slovensku nielen vzdelanie, ale aj množstvo zážitkov pri spoznávaní našej kultúry a v neposlednom rade svoju životnú družku Táňu. Skúsenosti cudzinca žijúceho na internáte medzi spolužiakmi  z rôznych krajín sveta podáva mimoriadne ľahkou a vtipnou formou. Nie je to však čítanie iba o veselom študentskom živote. Kniha je osobitým dokumentom o udalostiach na Slovensku a v Európe v nasledujúcich rokoch, zaujímavým pohľadom na obdobie socializmu, nežnú revolúciu, prvé roky Mečiarovej vlády... Carlos Zumarán hovorí o bežnom živote i vlastných politických postojoch veľmi otvorene, porovnáva život na Slovensku so životom v Peru, kam sa po štúdiu na niekoľko rokov vrátil aj s rodinou, rozpráva o rokoch strávených prácou na projektoch v Mexiku a nakoniec o návrate na Slovensko, kde sa dnes venuje úplne inému odboru, ako vyštudoval. Kniha nesklame čitateľa v strednom veku, ktorý v nej možno nájde kúsok vlastnej minulosti, ani mladého človeka, ktorý sa nenásilnou formou dozvie niečo o období dnes v školských laviciach trochu opomínanom. Poskytne odpovede na otázky typu: Ako chutia Peruáncovi bryndzové halušky na internáte?... Ako sa správajú ženy rôznych kultúr, keď ich prekvapíte v sprche nahé?... Ako sa vysporiadať s dopravou v Lime?... Ako sa nestať terčom únoscov v Mexico City?... a mnoho iných dôležitých informácií. Každý, kto sa rozhodne listovať v stránkach tohto dielka, spozná osobnosť, ktorú žiadne ťažkosti neodradia a žije svoj život naplno. Nebojí sa životnej zmeny a každú činnosť, ktorej sa rozhodne venovať ovládne na 100 percent. Dnes je z neho certifikovaný turistický sprievodca, majiteľ peruánskej reštaurácie  v Bratislave a ako vidíte, aj nádejný spisovateľ.

 Knihu odporúča

PhDr. Veronika Sláviková