VKJB J. Snopek - M. Tettinger: Ako si zostaviť rodokmeň

J. Snopek - M. Tettinger: Ako si zostaviť rodokmeň

10.04.2018

  Určite sa v každom z nás už vynorili otázky typu: Odkiaľ pochádzam? Kam siahajú moje korene? Kým boli a čo robili moji predkovia? V akých časoch žili? V poslednom období je záujem o poznanie vlastne rodinnej histórie stále väčší. Pátranie po predkoch znie na prvý pohľad fascinujúco, no zďaleka to nie je také jednoduché, obzvlášť pre laikov. Predkladaná kniha Ako si zostaviť rodokmeň. Spoznajte históriu svojho rodu patrí do série praktických príručiek, ktoré majú záujemcom o genealógiu, pomôcť a usmerniť ich výskum pri zostavovaní vlastného rodokmeňa.

  Takmer 200 stranová publikácia obsahuje teoretické základy a názvoslovie z oblasti pomocnej vedy historickej, skúmajúcej vzťahy medzi rodovo príbuznými jedincami, t.j. genealógie. Čitatelia tu nájdu mnoho užitočných rád o tom ako začať s výskumom, kde hľadať informácie, ako ich spracovať a využiť. Autori kládli veľký dôraz na matriky, ktoré sú najdôležitejším prameňom genealogického výskumu. Okrem ich základného popisu, tak po formálnej ako aj obsahovej stránke, sa detailne venujú aj  zdigitalizovanej verzii matrík, dostupných na internete.

  Kniha ponúka údaje aj o ďalších typoch prameňov a dokumentov. Patria sem napr. celokrajinské súpisy daňovníkov z rokov 1715 a 1720, tereziánske urbáre, súpisy z rokov 1828 a 1869, československé sčítania obyvateľstva, katastrálne mapy a cechové dokumenty.

  Vzhľadom na obrovské množstvo údajov dostupných na internete, nechýba prehľad základných online databáz, počnúc virtuálnymi cintorínmi cez rozličné databázy vysťahovalcov až po zoznamy eštebákov a arizátorov. Pre lepšiu orientáciu a pochopenie dobovej terminológie môžu byť nápomocné základne fakty k historickým mieram a peňažným menám.

  Keďže jazykom historických prameňov bola v našom geografickom priestore zväčša latinčina a maďarčina, autori nezabudli v osobitnej prílohe uviesť latinsko-slovenský a maďarsko-slovenský slovník najpoužívanejších výrazov.   

Knihu odporúča

Mgr. Tomáš Ondrejšík