VKJB M. Porter: Smútok je tvor s krídlami

M. Porter: Smútok je tvor s krídlami

17.04.2018

Skôr či neskôr je každý z nás konfrontovaný so stratou blízkej osoby. Proces vyrovnávania sa s ťažkou situáciou má veľa podôb a neexistuje univerzálny spôsob ako ho zvládnuť. Tento veľký smútok tematizuje útla novela anglického autora Maxa Portera, ktorá je jeho debutom.

Kniha rozpráva príbeh muža, ktorý sa musí vyrovnať so smrťou svojej manželky. Ostáva sám so svojimi synmi, ktorí tiež ťažko znášajú stratu matky. Ich otca začne navštevovať Vrana a vyhráža sa, že ostane, kým ju nebude potrebovať. Príbeh je rozprávaný z viacerých perspektív, z pohľadu otca, synov i samotnej Vrany. Tá predstavuje akýsi stav psychiky, ktorá zápasí s najtemnejšími myšlienkami a bolesťou, no zároveň pôsobí terapeuticky. Zvláštna poetika príbehu umožňuje vyjadriť širokú emocionálnu škálu žiaľu.

Aj  napriek ťažkej téme, je to kniha láskavá a dokonca vtipná. Má netypickú formu i grafickú úpravu, nedokončené vety len umocňujú hĺbku prežívania nahromadených pocitov. Ukazuje jednu z ciest ako ísť ďalej po zažitej traume. Ani žánrovo sa nedá jednoznačne zaradiť, no práve jej rôznorodosť umocňuje zážitok z nej. Ak teda chcete čítať „niečo iné“, skúste Smútok je tvor s krídlami. Prevedie vás temnotou dní, keď si už myslíme, že niet cesty ďalej.

 Knihu odporúča

Mgr. Erika Palágyiová