VKJB M. Shalev: Dve medvedice

M. Shalev: Dve medvedice

22.01.2018

Každá rodina má v skrini nejakého kostlivca. Rodina Taboriovcov má toho svojho ukrytého pod starou kôlňou dedka Zeeva. Dedko Zeev sa narodil v Galiley a ako mladý muž prišiel do novozaloženej mošavy, aby tu vychoval dvoch synov, dve vnúčatá, zbieral semienka kvetov a zomrel násilnou smrťou vo veku 92 rokov. Jeho životný príbeh, rovnako ako jeho potomkov a príbuzných, je komplikovaný, plný tajomstiev a vyhrotených emócií. Čitateľovi ho sprostredkúva vnučka, učiteľka Biblie - Ruta, v ktorej rozprávaní sa striedajú rôzne, kauzálne a časovo nesúvisiace naratívne roviny.  Každá nová kapitola poodhalí iba malú časť z celkového obrazu, preto, hoci sa román najmä spočiatku nečíta najľahšie, čitateľ nemá chuť pustiť knihu z rúk, kým sa pred ním príbeh neodhalí celý.

Román Dve medvedice je zasadený do, na prvý pohľad, takmer idylického prostredia izraelského vidieka, kde moderné myslenie naráža na mentálne nastavenie starozákonného človeka bažiaceho po pomste a túžbe vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Magické a snové prvky sa tu miešajú s explicitnými scénami násilia, humor s najhlbšou tragédiou.

Kniha by mohla osloviť ľudí, ktorých nadchýnajú sugestívne, mystické obrazy surrealistického maliara  Marca Chagalla, ale určite nie len ich.

Knihu odporúča

Mgr. Alena Zavocka