VKJB KOLIK - literárny klub

KOLIK - literárny klub

KOšický Literárny Klub – KOLIK

Slovenské centrum PEN ako jedno zo stoštyridsiatich šiestich centier (tvoriacich najväčšiu spisovateľskú organizáciu na svete P.E.N. International v sto dvoch štátoch a na piatich kontinentoch, ktorá združuje básnikov, esejistov, románopiscov, prekladateľov, literárnych teoretikov, dramatikov i scenáristov a podporuje intelektuálnu spoluprácu i porozumenie medzi literátmi bez ohľadu na ich politické či iné názory) začalo v roku 2016 realizovať s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia projekt Literárne kluby, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú činnosť KOšického LIterárneho Klubu KOLIK, pôsobiaceho pri Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach vďaka agilnej knihovníčke Alene Závockej.

Klub vytvára priestor na vzájomnú konfrontáciu prozaických a poetických textov začínajúcich autorov z regiónu pod dohľadom odborných garantov – básnika Dalimíra Stana, prozaičky a prekladateľky Vladimíry Komorovskej a odnedávna aj básnika Ireneya Baláža, členov SC PEN, ktorí sa v každomesačnom hodnotení pravidelne striedajú. Spisovatelia si kladú za prvoradý cieľ vychovať kvalifikovaných čitateľov a v neposlednom rade ich inšpirovať k tvorivosti, keďže hodnotia literárne práce členov  klubu z jazykovej, štylistickej a kompozičnej (formálnej) i obsahovej (prípadne žánrovej) stránky a poskytujú im cenné praktické rady aj uvádzaním vhodných jazykových prostriedkov (synoným, homoným, paroným, antoným, prípadne kalambúrov) obohacujúcich slovnú zásobu.

Prvé oficiálne stretnutie klubu, na ktorom sa zúčastnilo približne pätnásť mladých literárnych tvorcov, sa uskutočnilo 27. marca 2012 počas Týždňa slovenských knižníc. Odvtedy klub, v ktorom sa rozvíja tvorivý dialóg, navštívilo vyše päťdesiat potenciálnych spisovateľov.  V rokoch 2012 – 2013 v ňom ako odborný garant pôsobil literárny vedec a básnik Matúš Bartko; od roku 2015 ho každé tri mesiace navštevuje spisovateľka a prekladateľka Vladimíra Komorovská, tajomníčka Slovenského centra PEN. Na stretnutiach členov klubu sa pravidelne zúčastňuje aj básnik Dalimír Stano, naturalizovaný Košičan.

Členovia literárneho klubu už prezentovali svoju tvorbu na niekoľkých verejných podujatiach (Literárny maratón, Týždeň slovenských knižníc, Leto v parku, Aupark pláž!), čo ich nepochybne povzbudilo do ďalšej literárnej činnosti.

Členstvo v klube je bezplatné a nezáväzné. Termíny stretnutí sa uverejňujú na stránke knižnice.