VKJB KontaktyKontakty

Kontakty

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Hlavná 48, 042 61 KOŠICE

Tel: 055/622 32 91 *** e-mail: kontakt@vkjb.sk

Meno a priezvisko

Telefón

e-mail

Bateško Branislav, Ing.

622 32 91

 

Csanak Adrián, PhDr.

625 10 22

csanak@vkjb.sk

Damková Terézia, Bc.

643 87 95

kniznicaterasa@vkjb.sk

Grohoľová Milada, Mgr.

622 24 72

katalogizacia@vkjb.sk

Harkabusová Anna, Mgr.

622 24 72

harkabusova@vkjb.sk

Hoczmanová Henrieta

622 52 90

Chmelárová Eva, Mgr.

622 24 72

chmelarova@vkjb.sk

Jakešová Soňa, Ing.

622 32 91

vkjb@vkjb.sk

Janega Jozef, Mgr.

622 32 91 

hudobne@vkjb.sk

Janočková Dominika, Mgr.

622 52 90

 

Karafová Janka, Bc.

643 58 37

kniznicakvp@vkjb.sk

Katová Ľudmila

622 32 91 

hudobne@vkjb.sk

Kavková Eva

643 87 95

Kolarčíková Ľudmila, Mgr.

622 32 91 

kolarcikova@vkjb.sk

Kostrábová Soňa, PhDr.

622 22 51

kostrabova@vkjb.sk

Kozová Eva, Bc.

684 23 66

kniznicasaca@vkjb.sk

Krajníková Daniela

622 52 90

Kremler Tomáš, Mgr.

625 10 22

kremler@vkjb.sk

Krešáková Jana, Ing.

643 87 95

kniznicaterasa@vkjb.sk

Kútna Viera

622 24 72

casopisy@vkjb.sk

Lukáčová Alena

643 58 37

kniznicakvp@vkjb.sk

Nagyová Erika

622 32 91

vkjb@vkjb.sk

Nagyová Gabriela, Mgr.

622 32 91 

nagyova@vkjb.sk

Nováková Silvia

0905 910 448

prezidentskakniznica@vucke.sk

Olexáková Helena

671 71 46

kniznicafurca@vkjb.sk

Ondrejšík Tomáš, Mgr.

622 32 91 

regionalne@vkjb.sk

Palágyiová Erika, Mgr.

622 32 91

palagyiova@vkjb.sk

Petrovská Annamária

622 52 90

petrovska@vkjb.sk

Rešteiová Zuzana, Mgr.

622 52 90

Šimko Ján, Mgr., PhD.

622 32 91 

simko@vkjb.sk

Švedová Erika, Mgr.

622 22 51 

svedova@vkjb.sk

Takáčová Miriam, Mgr

625 10 22 

kniznicabarca@vkjb.sk

Tamášová Katarína

622 24 72

revizia@vkjb.sk

Varga Marcel, Mgr.

622 52 90

varga@vkjb.sk

Vendráková Monika, Bc.

674 18 71

kniznicanadjazerom@vkjb.sk

Vojtek Ján

622 24 72

casopisy@vkjb.sk

Zavocka Alena, Mgr.

622 32 91

zavocka@vkjb.sk

Zodpovedaná osoba za OOÚ

622 32 91

zo@vkjb.sk