VKJB Aktuality Knižničný a výpožičný poriadok knižnice platný od 1. júla 2017

Knižničný a výpožičný poriadok knižnice platný od 1. júla 2017

01.07.2017 - 31.12.2017

Vážení čitatelia, návštevníci,  

od 1. júla 2017 nadobúda účinnosť nový Knižničný a výpožičný poriadok Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. V nadväznosti na to dochádza k niekoľkým zmenám v Cenníku poplatkov a služieb ako aj v Prevádzkovom poriadku pre prácu s počítačmi a využívaním internetu.  

Vyššie spomínané dokumenty sú v tlačenej podobe k nahliadnutiu na všetkých pracoviskách našej knižnice.

Prosíme Vás, aby ste sa vo vlastnom záujme oboznámili s platným znením všetkých dokumentov.

Knižničný a výpožičný poriadok

Cenník poplatkov a služieb

Prevádzkový poriadok pre prácu s počítačmi a využívanie internetu