VKJB AktualityNájdi svojich predkov - vytvor rodostrom

Nájdi svojich predkov - vytvor rodostrom

26.10.2017

Pre veľký záujem opätovne organizuje naša knižnica vzdelávací cyklus „Nájdi svojich predkov-vytvor rodostrom“. Odborní lektori naučia účastníkov ako pátrať v knižniciach, archívoch, informačných databázach po stopách svojich predkov. Predstavia základy pomocných vedných disciplín, ktoré možno využiť pri bádaní. Vzdelávací cyklus pozostáva z 8 stretnutí, jedno stretnutie potrvá 90 minút. Podmienkou účasti na vzdelávaní je registrácia, platné členstvo v knižnici a úhrada účastníckeho poplatku 7,-€.

Prihlasovanie na tento vzdelávací cyklus je, z dôvodu naplnenia kapacít, ukončené.

Obsah vzdelávacieho cyklu:

  • Pomocné historické vedy pri skúmaní,
  • Základy genealógie - skúmania rodinnej histórie,
  • Heuristické bádanie,
  • Paleografia – písmo a jazyk prameňa,
  • Genealógia v praxi,
  • Zaujímavosti a prekážky v bádaní – praktické príklady.

Lektori vzdelávacieho cyklu:

PhDr. Gabriel Szeghy, archivár, Archív mesta Košice (AMK), predseda Dejepisného spolku.

Mgr. Martin Bartoš, archivár, Archív mesta Košice (AMK).

Mgr. Tomáš Ondrejšík, historik, pracovník regionálneho odd.Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.

Vzdelávací cyklus v kategórii neformálneho vzdelávania realizujeme ako súčasť projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus, podporeného z prostriedkov EÚ v rámci programu ERASMUS+.

Prvé stretnutie pre prihlásených účastníkov sa uskutoční 26. októbra 2017 o 16:30 hod. na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48.

Téma prvého stretnutia: Pomocné historické vedy pri spracovaní rodokmeňa - lektor: PhDr. Gabriel Szeghy, archivár, predseda Dejepisného spolku.