VKJB AktualityNájdi svojich predkov, vytvor rodostrom - vzdelávací cyklus

Nájdi svojich predkov, vytvor rodostrom - vzdelávací cyklus

11.05.2017

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pripravuje pilotný vzdelávací cyklus pre tých, ktorí chcú poznať históriu – genézu svojho rodu. Odborní lektori naučia účastníkov ako pátrať v knižniciach, archívoch, informačných databázach. Predstavia základy pomocných vedných disciplín, ktoré možno využiť pri bádaní po predkoch. Vzdelávací cyklus pozostáva z 8 stretnutí, jedno stretnutie potrvá 90 minút.

Je nám ľúto, ale z kapacitných dôvodov bolo prihlasovanie na vzdelávací cyklus ukončené. Ďakujeme za Váš záujem.

Obsah vzdelávacieho cyklu:

  • Pomocné historické vedy pri skúmaní,
  • Základy genealógie - skúmania rodinnej histórie,
  • Heuristické bádanie,
  • Paleografia – písmo a jazyk prameňa,
  • Genealógia v praxi,
  • Zaujímavosti a prekážky v bádaní – praktické príklady.

Lektori vzdelávacieho cyklu:

PhDr. Gabriel Szeghy, archív, Archív mesta Košice (AMK),  predseda Dejepisného spolku.

Mgr. Martin Bartoš, archivár, Archív mesta Košice (AMK).

Mgr. Tomáš Ondrejšík, historik, pracovník regionálneho odd.Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.

Vzdelávací cyklus v kategórii neformálneho vzdelávania  pripravujeme ako súčasť projektu Knižnica pre vzdelávanie 50 plus, podporeného z prostriedkov EÚ v rámci programu ERASMUS+.

Prvé stretnutie pre prihlásených účastníkov sa uskutoční 11. mája 2017 o 16:30 hod. na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48.

Téma prvého stretnutia: Pomocné historické vedy pri spracovaní rodokmeňa - lektor: PhDr. Gabriel Szeghy, historik, predseda Dejepisného spolku.