VKJB AktualityPointilizmus - bozk vedy a umenia

Pointilizmus - bozk vedy a umenia

15.02.2018

Umenovedný klub Verejnej knižnice Jána Bocatia - Nádej v umení otvára novú sériu interaktívnych workshopov pod názvom Príbehy maľované životom.  Témou prvého stretnutia je Pointilizmus - bozk vedy a umenia.  Tohtoročné prvé stretnutie sa bude konať vo štvrtok 15. februára 2018 na prvom poschodí centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej č.5   od 16.30 do 19.30. Účastnícky poplatok sú 3 eurá. Potvrdenie o záujme zúčastniť sa pošlite na adresu: mojzisova@vkjb.sk najneskôr do 14.2.2018. Workshopy sú tlmočené do anglického jazyka a sú otvorené i zahraničným záujemcov.

Veľmi sa na Vás tešíme.