VKJB AktualityV harmónii s prírodou - vzdelávací cyklus

V harmónii s prírodou - vzdelávací cyklus

23.03.2017

Vážení čitatelia,

sme radi, že Vám môžeme ponúknuť nový zaujímavý vzdelávací cyklus (8 stretnutí vrátane 2 workshopov), ktorým nadväzujeme na aktivity našej knižnice v oblasti neformálneho vzdelávania ľudí v produktívnom a poproduktívnom veku. Pre limitované kapacitné možnosti je potrebné, aby ste vyplnili záväznú elektronickú prihlášku, kliknutím na tento odkaz - PRIHLÁŠKA. Po naplnení kapacity prihlásenie ďalších záujemcov nebude možné.

Nový vzdelávací program je tematicky zameraný na aktívny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia. Tvoria ho tri základné kruhy, konkrétne:

  • Záhradná a krajinná tvorba v prostredí mesta a okolia
  • Abiotické a biotické zložky v záhradách
  • Vybrané zaujímavé skupiny rastlín, ich význam a využitie, pestovateľské nároky, sortiment odrôd.

V rámci uvedených okruhov budú jednotlivé témy bližšie členené lektormi a ďalej aktuálne špecifikované aj podľa záujmu poslucháčov. Po ukončení teoretickej časti budú aj dve praktické lekcie o pestovaní a využití jednotlivých druhov úžitkových a okrasných rastlín.

Lektormi tohto vzdelávacieho cyklu budú:

  • Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci oddelenia dekoratívnej flóry UPJŠ Košice
  • Ing. Jiří Gregorek, odborník v záhradníckej oblasti a vo zveľaďovaní a obnove prírodných lokalít.

Miesto konania: VKJB Košice, Trieda SNP č. 48 pobočka Terasa

Termíny: začíname tematickou oblasťou Záhradná a krajinná tvorba, dňa 23. 3. 2017 o 16.00 hod.

Frekvencia jednotlivých prednášok: v dvojtýždenných intervaloch, každý druhý štvrtok o 16.00 hod. – prípadná zmena termínu bude oznámená po dohode s lektormi

Účastnícky poplatok predstavuje symbolickú čiastku 5,- € na celý vzdelávací cyklus a bude slúžiť na pokrytie materiálových nákladov.

Veríme, že využijete túto jedinečnú príležitosť vzdelávania a odnesiete si aj praktické poznatky, ktoré pomôžu obohatiť nielen Vaše duševné a fyzické zdatnosti, ale aj zveľadiť krásu Vašich záhrad, balkónov a okolia.

Tešíme sa na stretnutie s Vami