VKJB AktualityVKJB ponúka prístup do unikátnych maďarských databáz

VKJB ponúka prístup do unikátnych maďarských databáz

02.05.2019

K dispozícii sú e-knihy i vzácne dokumenty o histórii Uhorska


Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) ponúka pre svojich čitateľov novinku – bezplatný prístup k najvyhľadávanejším maďarským elektronickým databázam. Najvýznamnejšou z digitálnych databáz je Arcanum. Je jednou z najväčších on-line zbierok, ktorá poskytuje prístup k tisícom dobových i súčasných dokumentov z oblasti dejín kultúry, spoločnosti a hospodárstva. Záujemcovia sa cez prístupové body vo VKJB dostanú aj k unikátnym dokumentom mapujúcim históriu Uhorska. Nájdu tiež množstvo cenných informácií o regionálnych dejinách. Okrem kníh sú prístupné i periodiká, vestníky, ročenky, lexikóny a príručky. Dostupný je aj archív publikácií vydavateľstva Mentor, zameraný na históriu, ľudovú kultúru a krásnu literatúru. Stránka je prístupná aj v anglickom jazyku.

„Naša knižnica novinku ponúka vďaka zmluve so správcom databáz, ktoré sú výstupom Národného programu elektronických informačných služieb, zastrešených  Ministerstvom inovácií a technológií Maďarskej republiky,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Súčasťou ponuky sú databázy maďarských vydavateľstiev – Kronosz Kiadó, Osiris Kiadó, Akadémiai Kiadó, Szaktudás Kiadó, Typotex, L´Harmattan Könyvkiadó, Tinta Könyvkiadó. Sprístupnené sú tisíce diel z ich vydavateľskej činnosti, okrem odborných publikácií aj beletria. Najmä študenti ocenia prístup k učebniciam a vysokoškolským skriptám. Zaujímavú skupinu tvoria viacjazyčné odborné a prekladové slovníky v anglickom, nemeckom, francúzskom, holandskom, talianskom, ruskom, španielskom jazyku. Lingvistov a študentov hungaristiky zaujmú výkladové, synonymické, frazeologické a etymologické slovníky.

„Všetky databázy sú priebežne dopĺňané a umožňujú fulltextové vyhľadávanie. Ponúkajú možnosť stiahnuť si limitovaný počet strán do svojho zariadenia a uľahčujú citácie a tvorbu bibliografických odkazov,“ doplnila vedúca regionálneho oddelenia VKJB Erika Palágyiová.

Prístup k databázam je možný v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach a v špecializovaných pracoviskách knižnice – regionálnom a hudobnom oddelení na Hlavnej 48.