VKJB AktualityVKJB prezentuje Cestujúce bábky a rozprávkový komiks

VKJB prezentuje Cestujúce bábky a rozprávkový komiks

28.04.2017 - 28.04.2017

Zaujímavé podujatia zamerané na prezentáciu projektu Cestujúce bábky a jeho výstupov pripravila Verejná knižnica Jána Bocatia. Hlavnými partnermi projektu sú Košický samosprávny kraj, Bábkové divadlo v Košiciach a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Na ukrajinskej strane na projekte spolupracovalo Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ.          

 Zámerom projektu „Cestujúce bábky“ je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo. Je zameraný predovšetkým na deti a  jeho výsledkom je desať televíznych bábkových inscenácií (5 na slovenské a 5 na ukrajinské tradované ľudové a rozprávkové motívy). Inscenácie sú spracované na základe reálnych historických udalostí alebo legiend, ktoré spájajú spomínané prihraničné regióny. Slovenská časť spracúva päť príbehov – povestí. Odohrávajú sa v lokalitách Spišského hradu, rožňavskej radnice, medzevského hámra, košickej Urbanovej veže a vinianského hradu. Povestí z Ukrajiny je tiež päť, sú to príbehy o čarovných husliach, chráme postavenom bez klincov, troch sestrách na serednianskom zámku, lampárovi z Užhorodu a o vzniku Karpát. Všetky príbehy boli spracované tiež ako komiks pod názvom Príbehy spod Karpát.

VKJB predstaví prácu kreatívneho tímu tohto špecifického literárneho žánru. Autormi komiksu Príbehy spod Karpát sú spisovateľ Peter Karpinský a výtvarníci  Tomáš Gladiš, Ivana Košťálová a Martin Luciak.

S autormi komiksu budú 27. apríla besedovať mladí výtvarníci, študenti Školy úžitkového výtvarníctva, ktorá je partnerskou školou knižnice. Študenti absolvujú aj tvorivý workshop. V pobočke VKJB v Šaci bude 28. apríla tvorivá dielňa, počas ktorej výtvarníci ukážu žiakom tamojšej základnej školy ako vzniká komiks. Deti si tiež vlastnoručne odskúšajú svoje zručnosti a príbehy stvárnia do podoby komiksu.

Sprievodnými aktivitami je výstava ukážok z komiksu a najzaujímavejších prác účastníkov workshopov, ktoré budú inštalované v priestoroch knižnice v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5 a pobočke v Šaci.

Pre organizované skupiny žiakov knižnica pripravila tematické potulky so známym sprievodcom po Košiciach Milanom Kolcunom. Deti prevedie po miestach, kde sa odohráva dej „košickej“ rozprávky z projektu Cestujúce bábky a tiež rozprávky spracovanej do komiksovej podoby v knihe Príbehy spod Karpát. Deti sa môžu tešiť na atraktívnu návštevu s výkladom Dómu sv.Alžbety a Urbanovej veže.