VKJB Obecné knižnice

Obecné knižnice

Aktuálne informácie a formuláre k Prehľadu o činnosti knižnice za rok 2016

PREHĽAD O ČINNOSTI KNIŽNICE ZA ROK 2016 - formulár

POKYNY K VYPLNENIU FORMULÁRA - PREHĽAD O ČINNOSTI KNIŽNICE ZA ROK 2016

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE O ČINNOSTI KNIŽNICE ZA ROK 2016

_________________________________________________________________

Obecné a mestské knižnice

V rámci okresu Košice-okolie poskytuje knižnica metodickú pomoc obecným knižniciam. Svoju pomoc ponúka obecným samosprávam a knižniciam v ich pôsobení (vrátane školských knižníc) predovšetkým v týchto oblastiach :

  • spracovanie projektov do grantových programov Ministerstva kultúry SR
  • zaškolenie a inštruktáž nových pracovníkov knižnice
  • aktualizácia a vyraďovanie knižničných fondov
  • usmernenie pri revíziách knižničných fondov
  • technickom vybavení a pri zavádzaní knižničných programov
  • interiérovom zariaďovaní knižníc
  • pomoc pri spracovaní štatistických výkazov (vrátane elektronických formulárov)
  • pomoc pri spracovaní základných dokumentov o knižnici (štatút, vzorový knižničný a výpožičný poriadok).

Táto pomoc knižniciam je bezplatná!

Kontakt na metodické oddelenie knižnice:  e-mail: ,  Tel: 055/6223291

Dokumenty a smernice