VKJB Podujatia„Viete čo robí Vaše dieťa?“

„Viete čo robí Vaše dieťa?“

04.09.2019 - 27.09.2019

V priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach budú počas septembra vystavené diela žiakov  škôl umeleckého priemyslu, ktoré vznikli v rámci kampane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  „Viete čo teraz robí Vaše dieťa?“

Výstava je prezentáciou myšlienkových pochodov mladej generácie pred širokou verejnosťou, zameraná na problematiku obchodovania s ľuďmi, predovšetkým na sexuálne zneužívanie dievčat, sexuálne vykorisťovanie, nútenú prácu detí a na nástrahy na sociálnych sieťach a internete.

Vznikla v spolupráci koordinátorov ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice – NP Podpora ochrany detí pred násilím, Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej katolíckej charity, Verejnej knižnice Jána Bocatia a Školy umeleckého priemyslu v Košiciach.

Súčasťou výstavy bude premietanie filmov, ale aj skutočných príbehov s problematikou sexuálneho násilia a nútenej práce detí pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, z ktorých mnohí uvažujú, že po skončení školy vycestujú za prácou alebo brigádou do zahraničia.

V rámci výstavy sa uskutoční prednáška o problematike obchodovania s ľuďmi, o možných nelegálnych praktikách pri verbovaní mladých ľudí hľadajúcich si prácu v zahraničí, hlavne tých ktorí neovládajú cudzí jazyk, o tom ako predísť takýmto situáciám, ako postupovať a koho kontaktovať v prípade že sa ich bude snažiť niekto predať.

 Výstava bude prístupná v priestoroch Centrálnej výpožičovne od 4. do 27. septembra 2019.