VKJB PracoviskáInformačno-vzdelávacie centrum

Informačno-vzdelávacie centrum

Ulica: Hviezdoslavova ul. 5, Košice

Tel.: 055/625 10 22

E-mail:

Medziknižničná výpožičná služba:

Kontaktný knihovník: Mgr. Tomáš Kremler, ThLic. Tatiana Janočková PhD.

Výpožičný čas

Pondelok: 08.00 - 19.45
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 08.00 - 19.45
Štvrtok: 08.00 - 19.45
Piatok: 08.00 - 19.45
Sobota: 08:00 - 13:00


Je súčasťou centrálnej knižnice a je umiestnené na jej 1. poschodí. Informácie sa poskytujú prostredníctvom klasickej študovne a prostred­níctvom internetu. Čitatelia majú k dispozícii 6 prístupových miest na internet. V týchto priestoroch je umiestnená aj klasická študovňa s 9 študijnými miestami a s knižným fondom určeným na prezenčné štúdium.