VKJB SlužbyCenník

Cenník

Cenník služieb a poplatkov za poskytované služby knižnice

A. Registrácia čitateľov

 • Členský poplatok (ročný) DOSPELÍ od 15 rokov - 3,- €
 • Členský poplatok (ročný) DETI do 14 rokov - 0,50 €
 • Členský poplatok (ročný) DOSPELÍ nad 80 rokov (čestné členstvo) - 0,00 €
 • Členský poplatok (ročný) JEDNORÁZOVÉ ČLENSTVO - 0,50 €
 • Vyhotovenie DUPLIKÁTU PREUKAZU - 0,30 €

B. Výpožičné služby

 • 1. Prvé prekročenie výpožičnej lehoty ďalší deň po termíne vrátenia výpožičky 0,20 € ( upomienka sa neposiela)
 • 2. Druhé prekročenie výpožičnej lehoty 15 dní po termíne vrátenia výpožičky.
 • Upomienka sa posiela:
  • poštou 0,70 €
  • elektronicky (SMS, E-mail) 0,50 €
 • Tretie prekročenie výpožičnej lehoty 30 dní po termíne vrátenia výpožičky 1,- € (upomienka sa posiela poštou)
 • Riaditeľská upomienka  2,30 € (posiela sa poštou)
 • Riaditeľská upomienka 3,30 € ( posiela sa poštou s upozornením na súdne vymáhanie vrátenia vypožičaného dokumentu)
 • Poplatok za rezervovanie dokumentov poštou 0,50 €
 • Elektronicky (SMS, E-mail) 0,20 €
 • Poplatok za sprostredkovanie výpožičky dokumentov z iných knižníc (MVS) v počte maximálne 3 ks 3,- €
 • Poplatok za poškodenie čiarového kódu  -  0,70 €
 • Poplatok za požadovanú tlač na počítači:
  • Tlač 1. strany textu čierno-biela 0,10 €
  • Tlač 1. strany textu s obrázkom čierno-biela 0,20 €
  • Tlač 1. strany textu farebná 0,20 €
  • Tlač 1. strany textu s obrázkom farebná 0,30 €
  Kopírovanie
  • A4 text jednostranne čierno-biela 0,05 €
  • A4 text obojstranne čierno-biela 0,10 €
  • A3 text jednostranne čierno-biela 0,10 €
  • A3 text obojstranne čierno-biela 0,15 €
  • A4 text s obrázkom jednostranne farebná 0,40 €
  • A4 text s obrázkom obojstranne farebná 0,60 €
  • A3 text s obrázkom jednostranne farebná 0,80 €
  • A3 text s obrázkom obojstranne farebná 1,40 €
  • Ceny za čiernobiele kopírovanie znížené od 1.11.2014
  • 11. Skenovanie (digitálna kópia)
  • text 1. strana 0,10 €
  • Text a obrázok 1. strana 0,10 €
  • Obrázok 1. strana 0,10 €
  • Prázdne nosiče
  • CD – R 0,60 €
  • Rešeršná služba
  • Manipulačný poplatok 1,- €
  • Za 1 záznam 0,10 €
  • Tlač rešerše podľa bodu 9.
  • Internetové služby sú bezplatné. Platí sa za požadovanú tlač podľa bodu 9.
  Táto príloha nadobúda platnosť a účinnosť dňom: 1.2.2014
 • Elektronicky (SMS, E-mail) 0,20 €