VKJB SlužbyCenníkCenník

Cenník

A. Registrácia čitateľov
Dospelý  od 15 rokov                               .......................................................................... 3,00 €
Deti  do 15 rokov .......................................................................... 0,50 €
Dieťa ako dospelý .......................................................................... 3,00 €
Slabozraký a nevidiaci   .......................................................................... 0,00 €
Dospelý nad 70 rokov            .......................................................................... 0,00 €
Jednodňové členstvo  .......................................................................... 0,50 €

B. Rezervovanie dokumentov

Elektronicky (SMS, E-mail) .......................................................................... 0,20 €
Poplatok za rezervovanie dokumentov (oznámenie posielané poštou) .......................................................................... 0,50 €

C. Medziknižničná výpožičná služba

Poplatok za sprostredkovanie výpožičky dokumentov z iných knižníc (MVS) v počte do 3 ks .......................................................................... 3,00 €

D. Poplatok za tlač

Tlač 1 strany textu čierno-biela .......................................................................... 0,05 €
Tlač 1 strany textu s obrázkom čierno-biela .......................................................................... 0,10 €
Tlač 1 strany textu farebná    .......................................................................... 0,20 €
Tlač 1 strany textu s obrázkom farebná .......................................................................... 0,30 €

E. Kopírovanie

A4 jednostranne čierno-biela .......................................................................... 0,05 €
A4 obojstranne čierno-biela .......................................................................... 0,10 €
A3 jednostranne čierno-biela .......................................................................... 0,10 €
A3 obojstranne čierno-biela .......................................................................... 0,20 €
A4  jednostranne farebná .......................................................................... 0,20 €
A4  obojstranne farebná .......................................................................... 0,40 €
A3  jednostranne farebná       .......................................................................... 0,30 €
A3  obojstranne farebná .......................................................................... 0,60 €

F. Skenovanie (digitálna kópia len do 300 dpi)

1 digitálna kópia .......................................................................... 0,10 €
Zasielanie oskenovaného dokumentu do 5 strán .......................................................................... 0,00 €
za každých ďalších 5 strán .......................................................................... 0,05 €

G. Poplatky za využívanie internetu

Registrovaný používateľ
do 20 hodín/mesačne .......................................................................... bezplatne
nad 20 hodín/ mesačne .......................................................................... 0,01 €/1 min
Používateľ s jednodňovým členstvom
90 minút/deň .......................................................................... bezplatne
nad 90 minút/deň        .......................................................................... 0,01 €/1min

H. CD nosič

CD – R  .......................................................................... 0,50 €

CH. Rešeršná služba

Manipulačný poplatok .......................................................................... 1,00 €
Za 1 záznam   .......................................................................... 0,10 €
Tlač rešerše podľa bodu D    

I. Poplatky za omeškanie

   
1. Prvé prekročenie výpožičnej lehoty  .......................................................................... 0,30 €
výška pokuty narastá každých 7 dní o .......................................................................... 0,30 €
1. písomná upomienka .......................................................................... 1,20 €
2. písomná upomienka           .......................................................................... 2,10 €
Riaditeľská upomienka .......................................................................... 5,00 €
POKUS O ZMIER  .......................................................................... 10,00 €

J. Sankčné poplatky

   
1. Vyhotovenie duplikátu  preukazu .......................................................................... 0,30 €
Poplatok za poškodenie čiarového kódu .......................................................................... 0,70 €
Za neoznámenie zmeny mena, adresy .......................................................................... 2,00 €
Za meškanie s vrátením dokumentu požičaného prostredníctvom MVS sa postupuje podľa bodu I. Poplatky za omeškanie.

K. Poplatky za poškodenie , náhradu a stratu dokumentu

Formát poškod. a nahrad. dokumentu Poplatok za jednu stranu
Bez ilustrácií S obrázkami
čierno-biele farba
A1,A2,A3,A4,A5,A6 0,10 € 0,50 € 1 €
 
Väzba 3 €
Manipulačný poplatok 2 €

Pricelist of services and fees