VKJB Foto a video galériaČítajme si 2017

Čítajme si 2017

Dňa 31.5.2017 pobočka VKJB v Barci praskala vo švíkoch. Knižnicu navštívilo okrem bežných čitateľov 109 žiakov ZŠ na Abovskej ulici. Žiaci 1. aj 2. stupňa sa zúčastnili čitateľského maratónu Čítajme si 2017. Tento rok išlo o 10. ročník a zapojilo sa do neho 46 040 detí na celom Slovensku. Čitateľský maratón má za cieľ pritiahnuť k čítaniu viac detí a rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť, slovnú zásobu, vyjadrovanie a fantáziu. Krstnou mamou projektu bola, ako aj po minulé roky, pani Oľga Feldeková. Každý žiak, ktorý sa do projektu zapojil, mal za úlohu prečítať jednu stranu z vybranej knihy a podpísať sa na diplom.