VKJB Foto a video galériaPrednes poézie a prózy

Prednes poézie a prózy

„Bolo raz jedno kráľovstvo, Knižné sa volalo...“

Prednes poézie a prózy a jeho 20-ty ročník otvorili učiteľky staromestských materských škôl divadielkom  o princeznej  Knihomile a černoknažníkovi Hromodánovi  v útulnom prostredí čitárne Verejnej knižnice Jána Bocatia dňa 4. apríla 2017.

Štrnásť detí recitovalo básne a príbehy od známych i menej známych autorov. Opäť sme si pripomenuli, aká je naša slovenčina krásna a ľubozvučná. Recitátori boli ocenení diplomom, knihou, darčekom a  občerstvením.

Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu Verejnej knižnice Jána Bocatia a jej pracovníkom za ochotu, spoluprácu a ústretovosť pri organizovaní podujatia.

Mgr. Mária Šuleková

Členka klubu literárnej výchovy