VKJB Foto a video galériaStredy s Beatou / Ženy rozprávajú dejiny

Stredy s Beatou / Ženy rozprávajú dejiny

Januárová téma: Ženy rozprávajú dejiny.

Dáta a udalosti tlačí do hláv škola, ale po uzavretí známok  krátkodobá pamäť uvoľní priestor pre niečo nové, zaujímavejšie, aktuálnejšie. Zabudnúť by bolo trestuhodne ľahkomyseľné. Mohli by sme totiž prehliadnuť výstražné znamenia, ktoré opakovane veštia rovnaký druh zla. Našťastie je tu dobrá beletria mapujúca rôzne historické úseky z rôznych uhlov pohľadu. Tentoraz to bude monumentálne zlo dvadsiateho storočia očami jednoduchých žien, náhody rozhodujúce o bytí a nebytí. Cieľom bude hovoriť o knihách nových a aktuálnych, nič však nebráni tomu, aby boli v diskusii konfrontované s klasickými dielami, naopak.

Silvester Lavrík – Nedeľné šachy s Tisom (vydavateľstvo Dixit, 2016). Rozprávačkou príbehu je Anička, podivné dieťa, ktoré sa pohybuje v bezprostrednej blízkosti prezidenta Tisa. Pani lekárniková Baláková, priateľka jej matky a nadšená Monsignorova obdivovateľka, vybaví, že Aničku prijmú na fare ako pisárku. Lebo hoci má hlavu troška chorú, čo sa prejavuje hlavne záchvatmi zúrivosti, počas ktorých chŕli na verejnosti maďarské nadávky, má pekné písmo a naučila sa na meštianke aj stenografovať. Monsignore jej teda diktuje svoje preslávené prejavy, z ktorých nám, svedkom jej rozprávania, dopriava siahodlhé citáty, pretože pamäť má dievča fotografickú. Silvester Lavrík dal knihe podnadpis „Historický román inšpirovaný historickými udalosťami a príbehmi ľudí, ktorí ich museli žiť.“

Jenny Erpenbeck – Všetkým dňom koniec (vydavateľstvo Inaque, 2016). Dvadsiate storočie, to sú dve svetové vojny, fašistický a stalinský teror, pogromy, čistky. Náhoda je krutý pán, ako sa presvedčíme vo svojskom časozbernom diele Všetkým dňom koniec. Pojednáva o živote a smrtiach jednej ženy. Áno, spisovateľka Jenny Erpenbeck ju vo svojej originálnej fikcii tejto finálnej skúške podrobila viackrát, aby tak čitateľovi umožnila spolu s hrdinkou prejsť temer deväť dekád storočia, ktoré toľko vzalo aj dalo.

Beata Beregrad Grünmannová

Z premiérového stretnutia nového klubu čitateľov - Debata o knihách s Beátou Grűnmannovou

 V knižnici sme úspešne odštartovali novinku -  čitateľský klub. Prvé stretnutie priaznivcov dobrej literatúry bolo v stredu 18. januára v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5.

Išlo o premiéru stretnutí s názvom “Stredy s Beátou“ , ďalšie  sú termínovo pripravované  pravidelne raz do mesiaca. Známa  blogerka a recenzentka Beáta Beregrad Grűnmannová začala   knižničnú novinku históriou. Beáta - kreatívna, literárne výnimočne rozhľadená dáma neprezentovala  interesantné  literárne  výseky z novodobých dejín Európy obligátnou  a čitateľsky málo atraktívnou školometskou metódou: s lavínami oficiálnych  názvov a dátumov udalostí.

Aj múze histórie Kleió by sa podistým  páčilo, že Beáta  k jej „agende“ pristúpila  so ženským inštinktom a v dobrom zmysle slova i vo  feministickom  štýle, keďže téma  premiérovej „stredy“ mala podtitul Ženy rozprávajú dejiny.

Na priblíženie   histórie v kritických vojnových  časových úsekoch minulého storočia si ponajprv prizvala  zaujímavú,  históriou putujúcu  a vždy inak “prevtelenú“ postavu  z knihy nemeckej spisovateľky Jenny Erpenbeck Všetkým dňom koniec a duševne postihnutú  Aničku - hrdinku  knihy slovenského spisovateľa Silvestra Lavríka Nedeľné šachy s Tisom.

Jenny Erpenbeck  so zakotvením v známej  nemeckej spisovateľskej rodine, necháva   svoje hrdinky prechádzať skutočnými drámami  predošlého storočia  – začínajú pohrebom  bábätka v Haliči okolo roku 1900,  aby nám  prevteľovaná  postava ženy približovala pohnuté osudy svoje a im blízkych  ľudí a udalostí i  v rokoch   prvej svetovej vojny, čias  vysťahovalectva do Ameriky, krízy, druhej svetovej vojny, ruských gulagov i udalostí okolo   Berlínskeho múra. Sú to  realisticky    sprítomňované  zlomové momenty európskej histórie sprostredkované cez prizmu mladej matky i zrelej ženy. Pre súčasníka, ktorý je svedkom stále frekventovanejších   pokusov o revitalizáciu  fašistickej hydry i vhodnou názorovou platformou titulu knihy – Všetkým dňom koniec.

Silvester Lavrík lokalizoval svoj najnovší umelecký počin nazvaný  Nedeľné šachy s Tisom hlavne  na scénu do Bánoviec nad Bebravou, kde bol prezident slovenského štátu katolíckym farárom. So všetkým, čo táto pozícia v malom  mestečku znamenala. Autor za rozprávačku povolal Aničku Žitňanskú  –  mladé dievča s psychickým  hendikepom, ktoré disponovalo dôvernou znalosťou   intimity bánoveckých rodín. Ako famílie predstaviteľa mestskej honorácie – pána lekárnika, tak i poprednej židovskej rodiny. A do  tohto takrečeno malomestského „vrkoča“, zapletajú sa vojnové  udalosti. Európy i Slovenska, keď  na jednej strane  prezident Tiso nedeľne  pohodovo kávičkuje  pri torte a hrá s hostiteľom šachy. A na druhej strane na ploche tej  skutočnej šachovnice  padajú figúry:veže, králi i pešiaci, v bánoveckom  reáli prenasledovaní  židovskí susedia a donedávni príbuzní a priatelia.

Takéto priblíženie –  života a smrti  ľudí, ich pohnutých osudov,  drám   dejín  a s nimi i nových hrozieb starých   vražedných  ideologických mátoh cez príťažlivé rozprávanie moderátorky Beaty Beregrad Grűnmannovej malo okamžitý efekt: v tom, že   mnohí členovia čitateľského klubu  určite siahnu po oboch tituloch. Tu ženy, ktoré rozprávajú dejiny, podávajú originálnu, nepatetickú a veľmi silnú výpoveď s akcentom na jasné posolstvo: stop pre  akékoľvek  hnedé či červené recidívy.

 Text: Eva Bombová