VKJB Delphine de Vigan: Spojenia

Delphine de Vigan: Spojenia

18.12.2018

Silný, omračujúci príbeh, ktorý poukazuje na tragický osud ľudí – súčasníkov. Nestal sa počas vojny, prírodnej katastrofy, choroby, bol spôsobený človekom, jeho ľahostajnosťou, sebectvom, slabosťou a nepochopením.

Hélène je triednou učiteľkou žiakov na druhom stupni. Do jej skupiny patria aj chlapci Théo a Mathis. Dvaja plaví, tichí, priemerní študenti. Sama nemohla mať deti, preto si intenzívnejšie všíma odchýlky v správaní svojich žiakov. Zaregistruje, že Théo je nejaký smutný, zahĺbený do seba. Vysvitne, že chlapec dlhodobo trpí rozvodom svojich rodičov a problém rieši fľašou alkoholu. K alkoholu privedie aj svojho jediného kamaráta Mathisa.

Mathisova matka objaví skrytú identitu svojho manžela. Otvára jej to oči, ale zároveň sa jej rozpadá vidina ideálnej rodiny. Jej psychické zdravie má vážnu trhlinu. Svojou  nepohodou vplýva aj na svojho syna.

Pomerne jednoduchý príbeh však poukazuje na problémy dnešnej modernej doby. Alkoholizmus u mladých ľudí, nevšímavosť okolia, vzťahy v partnerstve, skryté životy dospelých, vzťahy rozvedených rodičov a ich detí, striedavú starostlivosť o deti, sociálne vylúčenie, spoločenské predsudky.

Knihu odporúča

Bc. Monika Vendráková