VKJB Aktuality

Aktuality

Nové články na portáli Knihy na dosah

18.12.2018

Vážení čitatelia, dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na články, ktoré si aktuálne môžete prečítať na portáli Knihy na dosah: Ján Mičuch: Tomáš X. – PES VENEZ (próza) …

Výpožičný čas počas sviatkov

13.12.2018

Vážení čitatelia, oznamujeme Vám, že v období sviatkov dochádza na niektorých pracoviskách k zmene výpožičného času. Viac informácií nájdete v priloženom plagáte.

Verejná knižnica Jána Bocatia prináša mikulášsky balíček

06.12.2018

V mikulášskom balíčku, ktorý vo štvrtok 6. decembra prináša Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, je hneď niekoľko  prekvapení.  Prvým je 50-percentná zľava zo zápisného vo všetkých pracoviskách…

Kalendár 2019

05.12.2018

Vážení čitatelia, zadovážte si nástenný kalendár Kvety Košíc 2019 s originálnymi fotografiami členov Fotoklubu NOVA (Ing. Jozef Fekete, Marek Janíčko, Jozef Svoboda, Mgr. Ľubica Turner) s aranžmánmi kvetov…

Kreativita nielen pre ženy

20.11.2018

Jesenný cyklus neformálneho vzdelávania dospelých “ Kreativita nielen pre ženy “ pokračuje v novembri 2018  workshopom s novým hosťom Ing. Gabrielom Miklósim, ktorý nám vysvetlí základy perspektívy a zasvätí nás do tajov plastickej maľby. Cyklus…