VKJB Aktuality

Aktuality

Letný výpožičný čas

25.06.2018

Centrálna požičovňa Pobočka Nad jazerom Hviezdoslavova 5…

Obmedzenie služieb v Centrálnej požičovni

25.06.2018

Vážení čitatelia, návštevníci, od 25. júna  do 18. augusta 2018 bude oddelenie odbornej literatúry na I. poschodí,  vrátane Informačno-vzdelávacieho centra a študovne,  ZATVORENÉ z dôvodu estetizácie pracoviska (brúsenie parkiet).…

Odborníci poradia, ako rozvíjať malé deti

24.05.2018

Schopnosť čítať s porozumením súvisí so sluchovou gramotnosťou, ktorá sa rozvíja už v ranom, predškolskom veku. Cyklus neformálneho vzdelávania s názvom Čítajme s porozumením bude vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach (VKJB). Zameraný je na prácu…

O čítaní s porozumením

24.05.2018

Vážení čitatelia, otvárame pre Vás nový cyklus neformálneho vzdelávania dospelých s názvom O čítaní s porozumením, ktorý je súčasťou úspešného projektu “Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“ podporeného v programe Erasmus +. Pozvanie do…

Trojdimenzionálne obrazy

13.03.2018

Klub Nádej v umení pokračuje v cykle experimentálnych workshopov s názvom Príbehy maľované životom. Témou stretnutia budú Trojdimenzionálne obrazy. Garantom vzdelávacieho cyklu je dizajnérka, maliarka a umelecká sklárka Zuzana Bobrovská, ktorej tvorba…