VKJB Aktuality

Aktuality

Valentínske randenie s bonusom v knižnici

14.02.2018

Láska kvitne aj medzi regálmi kníh vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. „Máme čitateľov, ktorí sa nám zdôverili, že svoju lásku stretli u nás v knižnici. Niektorí si u nás nafotili aj svadobné fotografie, lebo chceli mať zachytené miesto, kde sa spoznali,“ povedala…

Pointilizmus - bozk vedy a umenia

15.02.2018

Umenovedný klub Verejnej knižnice Jána Bocatia - Nádej v umení otvára novú sériu interaktívnych workshopov pod názvom Príbehy maľované životom.  Témou prvého stretnutia je Pointilizmus - bozk vedy a umenia.  Tohtoročné prvé stretnutie sa bude…

Knižničný a výpožičný poriadok knižnice platný od 1. júla 2017

01.07.2017

Vážení čitatelia, návštevníci,   od 1. júla 2017 nadobúda účinnosť nový Knižničný a výpožičný poriadok Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. V nadväznosti na to dochádza k niekoľkým zmenám v Cenníku poplatkov…

Máme modernejšiu knižnicu

31.03.2017

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach poskytuje svoj servis viac ako 10 tisíc používateľom.  Škála poskytovaných služieb je široká a vyžaduje si neustále investície do inovácií pre ich skvalitňovanie a modernizáciu. Nielen pre napredovanie…

Nová kniha - nový príbeh

01.04.2017

Vďaka štedrej podpore Fondu na podporu umenia vo forme dotácie, mohla Verejná knižnica Jána Bocatia obohatiť svoj fond o tituly v hodnote 10.000 € v celkovom počte 1122 kníh. Cieľom projektu pod názvom Nová kniha - nový príbeh…