VKJB AktualityPamätné tabule v Košiciach a možnosti jej praktického využitia v cestovnom ruchu

Pamätné tabule v Košiciach a možnosti jej praktického využitia v cestovnom ruchu

28.01.2020

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás pozýva na workshop, na ktorom bude predstavená mobilná aplikácia Pamätné tabule v Košiciach a možnosti jej praktického využitia v cestovnom ruchu. Mobilná aplikácia je voľne dostupná v troch jazykových mutáciách a obsahuje i audiosprievodcu a návštevníkovi mesta priblíži 100 vybraných pamätných tabúľ v širšom centre mesta Košice.  

Workshop sa uskutoční 28. januára 2020 (utorok) na regionálnom oddelení knižnice (Hlavná 48) a je prioritne určený pre aktérov v cestovnom ruchu - informačné centrá, sprievodcov, hotelierov ako aj iných záujemcov.  

 Prosíme o prihlásenie na workshop prostredníctvom online formulára

Workshop je súčasťou aktivít projektu "Jedným klikom za pamätníkom" - významné pamätné tabule v Košiciach a Miskolci (FMP-E/1801/1.1./012) realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.