VKJB AktualityTvorivá dielňa „Slovenský ornament“

Tvorivá dielňa „Slovenský ornament“

23.01.2020

Verejná knižnica Jána Bocatia pripravila ako sprievodné podujatie k výstave „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ tvorivú dielňu zameranú na tvorbu ornamentu. Tvorivá dielňa sa uskutoční 23. januára 2020 (štvrtok) v konferenčnej miestnosti v Centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 o 15.30 hod.  Lektorkou bude PhDr. Gabriela Čiasnohová, ktorá je zostavovateľkou a kurátorkou výstavy. Už roky sa venuje ornamentike a dielu Leonarda Kostelníčka. Podujatie je určené všetkým záujemcom o slovenský ornament, ktorí si chcú jeho tvorbu vyskúšať. Všetky potrebné pomôcky na tvorivú dielňu budú zabezpečené. Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné sa na tvorivú dielňu prihlásiť zaslaním vyplnenej prihlášky mailom na adresu kostrabova@vkjb.sk. Účastnícky poplatok 2 € sa platí na mieste.

Formulár na vyplnenie a odoslanie