VKJB AktualityVirtuálna univerzita tretieho veku vo VKJB

Virtuálna univerzita tretieho veku vo VKJB

14.01.2020

Verejná knižnica Jána Bocatia ako prvá knižnica na Slovensku zriadila konzultačné stredisko a ponúka svojim čitateľom vo  veku 50+ a čitateľom, ktorí sú invalidní dôchodcovia, možnosť štúdia na virtuálnej univerzite tretieho veku. Od februára 2020 otvárame pilotný kurz letného semestra.

Garantom študijného programu je Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe. V tomto semestri otvárame kurz  Cestovanie – čo ste možno nevedeli.

Kurz obsahuje 6 skupinových prednášok, ktoré budú v konferenčnej miestnosti v Centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5 raz za 14 dní (vždy v pondelok od 16:30 h.)  a spoločné testy.

Učebné  materiály ku kurzom budú poslucháčom kedykoľvek prístupné cez internet po zadaní prideleného osobného prihlasovacieho kódu. Záverečný test účastníci absolvujú po poslednej spoločnej prednáške do uzavretia semestra.  

Poslucháč kurz absolvuje účasťou na skupinových prednáškach,  vypracovaním samostatného testu po každej prednáške a celkového záverečného testu. Po úspešnom ukončení každého semestra dostane „Pamätný list“ a po úspešnom ukončení 6 kurzov získa pri slávnostnej promócii „Osvedčenie o absolutóriu Univerzity tretieho veku pri PEF ČZU v Prahe“.

Cena jedného kurzu je 25 Eur.

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky mailom na adresu: kostrabova@vkjb.sk  do 31. januára 2020.  Pre limitovaný počet účastníkov môžeme akceptovať iba prihlásených do naplnenia kapacitných možností.

Školné  je splatné v hotovosti na prvom stretnutí.       

Formulár na vyplnenie a odoslanie