VKJB AktualityHudbou proti stresu

Hudbou proti stresu

17.04.2019

Muzikoterapia je liečebná metóda, ktorá pomocou hudby ovplyvňuje náš psychický i fyzický stav. Verejná knižnica Jána Bocatia pripravila pre svojich čitateľov cyklus Muzikoterapie, počas ktorého môžete zažiť blahodarné účinky hudby. Druhé z tematických stretnutí má názov Hudbou proti stresu a bude v stredu 17. apríla o 16:00 v hudobnom salóniku na Hlavnej 48.  Pre obmedzenú kapacitu je potrebné prihlásiť sa vopred e-mailom organizátorke na adresu kostrabova@vkjb.sk. Po jej naplnení už nebude možná účasť ďalších záujemcov.

Vstup na muzikoterapeutické stretnutia je voľný pre registrovaných čitateľov VKJB. Ak nie ste zatiaľ náš čitateľ, stačí sa v knižnici pred workshopom zaregistrovať.

Stres nie je v podstate zlý, lebo človeka aktivizuje. No ak potom nepríde úľava, tak po mesiacoch nadmerného vypätia a následnej únavy, môže prísť syndróm vyhorenia, depresia či psychosomatické ochorenie.  Hudba dokáže upokojiť, vzbudiť pocit bezpečia aj príjemné emócie. Nepochybný je jej účinok proti stresu a to v akomkoľvek veku.

Vo VKJB postupne ponúkneme muzikoterapeutické, pohybové a arteterapeutické techniky s využitím hudobných a nehudobných médií. Aktivity budú skupinovou formou, zamerané na relax, oddych, sebapoznanie a tvorivosť. Materiál potrebný  k workshopu bude k dispozícii a účastníci by mali zvoliť pohodlné, voľné oblečenie.

Výskumy dokazujú, že pomalá hudba vplýva na znižovanie krvného tlaku,  rýchla ho zasa zvyšuje. Hudba pôsobí aj na metabolizmus, tvorbu hormónov, na srdcový pulz a činnosť pľúc. Má vplyv  na svaly, krvný obeh či vylučovanie žliaz. Hudba ovplyvňuje nielen  telesné funkcie človeka, ale aj city a prežívanie. Muzikoterapia dokáže byť preto účinná pri depresiách, proti stresu,  nespavosti a je  vhodnou metódou pri odstraňovaní negatívnych následkov z otrasných zážitkov či naštartovanie psychickej aktivity.

Garantkou stretnutí je PhDr. Monika Piliarová.

Špecializovaná sociálna poradkyňa, klinická psychologička, psychoterapeutka, arteterapeutka, ktorá v roku 2002 založila a dodnes vedie Denné centrum duševného zdravia na Poliklinike nad Jazerom v Košiciach. Výcviky: KBT, fenomenologická a dynamická terapia skupinová forma Lege artis. sociále poradenstvo, supervízia, arteterapia Terra Therapeutica,  arteterapia s Beate Albrich. Členka zdravotníckej     komisie KSK . Vyučujúca na Katedre psychológie – CBT.

Lektorkou cyklu je Bc. Erika Rosiarová.

Asistentka sociálnej práce, muzikoterapeut.  Pracuje v Dennom centre duševného zdravia na Poliklinike nad Jazerom v Košiciach. Výcviky: Integratívna práca  motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch, Certifikát CZMTA Dlhodobý výcvik muzikoterapie, Certifikát CZMTA Hudba nás ladí – muzikoterapia.     

_____________________________________________________________________    

Pozývame aj na nasledujúce muzikoterapeutické stretnutia:

Naštartuj svoju myseľ s muzikou  (15.máj 2019)

Pravidelné počúvanie hudby skvalitňuje schopnosť koncentrácie, rozhodovanie, pamäť a fantáziu. Pomáha rozvíjať intuíciu aj kreativitu. Pôsobením hudby sa zlepšuje pamäť a schopnosť koncentrácie, rozvíjajú sa pohotové reakcie, rastie slovná zásoba a kognitívne schopnosti.

Dobrá hudba na dobrý spánok  (29.máj 2019)

Zvuk a vhodná hudba dokáže liečiť telo, upokojiť myseľ a  emócie. Rytmus hudby, na ktorý je človek citlivý,  je blízky fyziologickým rytmom jeho tela, rytmu srdca a srdečného tepu. Aj preto jemné, pomalé melódie sú nápomocné pri liečbe vysokého tlaku, eliminujú napätie, kŕče či nespavosť.

Rytmus je v každom v nás a okolo nás.  Je to základná esencia života.  Rozvíja hudobné cítenie a zároveň podporuje komunikáciu, tvorivosť, sebavyjadrenie a sociálne cítenie