VKJB PodujatiaČeskoslovenská štátnosť 1918

Československá štátnosť 1918

13.09.2018 - 03.10.2018

Český spolok v Košiciach, České centrum v Bratislave a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Vás v rámci Dní českej kultúry 2018 pozývajú výstavu Československá štátnosť 1918. Výstava je verejnosti prístupná od 13. septembra do 3. októbra 2018 v priestoroch centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 13. septembra 2018 o 16:00.

K stému výročiu Československa České centrá pripravili pre Vás interaktívnu digitálnu putovnú výstavu Československá štátnosť 1918, ktorá ponúka zásadné informácie o historickom a kultúrnom dianí v čase vzniku Československej republiky jazykom 21. storočia. Projekt obsahuje texty, audio aj video a umožňuje divákovi pohybovať sa virtuálnym priestorom podla svojich záujmov. Obsah programu je tiež spracovaný formou grafických koláží ako panelová výstava. Výstava Československá štátnosť 1918 pripomína zrod Československa ako spoločného štátu Cechov a Slovákov. Pripomína dôležité osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí. Približuje dobovú situáciu a vojenskú pripravenosť mladého štátu. Popisuje obyvateľov a ich národnostné rozloženie. A napokon kultúru, úspechy na svetovom trhu a významné objavy Čechov aj Slovákov. Texty sú sprevádzané bohatým obrazovým materiálom.