VKJB PodujatiaListování Slovenskem

Listování Slovenskem

05.09.2019

Putovná výstava Listování Slovenskem, s podtitulom Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách 1918–1939, je príspevkom Památníku národního písemnictví k oslavám 100. výročia založenia Československa a súčasne sondou do dosiaľ pomerne málo spracovanej témy vzťahov Čechov a Slovákov na poli knižnej kultúry. Výstava tematizuje najvýznamnejšie knižné počiny predovšetkým z rokov 1918-1939: zásadné nakladateľské projekty, knižné rady venované slovenskej tvorbe a dôležité tituly. České nakladateľstvá s etablovanou distribučnou sieťou tak pomohli prebudiť a udržať záujem o slovenskú knihu na Morave a v Čechách. V neposlednom rade cez českých nakladateľov a ich kontakty sa slovenská kniha tiež dostávala do zahraničia. Autorkou výstavy je Monika Kapráliková, kurátorom je Karel Kolařík z Památníku národního písemnictví.

Výstava sa uskutoční v spolupráci s Českým spolkem v Košicích.  V Centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5 (I. poschodie) si ju budú môcť návštevníci pozrieť od  5. do 26. septembra 2019.