VKJB PodujatiaSlovenský ornament majstra Kostelníčka

Slovenský ornament majstra Kostelníčka

22.01.2020 - 09.03.2020

Verejná knižnica Jána Bocatia v spolupráci so Súkromným etnografickým múzeum HUMNO a Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej  pozýva 22. januára 2020 o 16:30 hod. na vernisáž výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka. Zostavovateľkou a zároveň aj kurátorkou výstavy je PhDr. Gabriela Čiasnohová – Barlová.

Ornamentálna tvorba je typickým prejavom ľudovej kultúry, no vďaka umelcovi, maliarovi Štefanovi Leonardovi Kostelníčkovi bol slovenský ornament povýšený na umenie. Štefan Leonard Kostelníček zberateľ, zakladateľ a propagátor slovenskej ornamentiky, sa narodil 14. februára 1900 v Spišskej Starej Vsi v chudobnej roľníckej rodine ako najmladšie, siedme dieťa. Na výtvarné štúdiá nastúpil v prvej grafickej a kresliarskej škole na Slovensku u Eugena Króna v Košiciach. Po ročnom štúdiu si v Košiciach otvoril ateliér, ktorý bol zameraný na slovenský ornament. Ornament zbieral a študoval nielen na Slovensku, ale aj na Morave a Podkarpatskej Rusi. Jeho kariéra vrcholila v období prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. V Bratislave mal veľký ateliér aj s výstavnými priestormi. Bol mimoriadne nadaným a zručným kresliarom. Je známe, že okrem ornamentov kreslil a maľoval portréty i štylizované postavy v krojoch. Zomrel náhle  počas návštevy Košíc 19. septembra 1949.

PhDr. Gabriele Čiasnohovej – Barlovej sa podarilo na pätnástich veľkoplošných tabuliach prezentovať práce z tvorby Leonarda Kostelníčka. Tabule obsahujú viaceré dokumenty, ktoré obsahovo navzájom súvisia. Spoločným znakom je predovšetkým autorský ornament. Všetky uvedené diela dokumentujú bohaté možnosti využitia motívu slovenského ornamentu z dielne majstra Kostelníčka v slovenskej histórii. Výstava potrvá v priestoroch Centrálnej požičovne Verejnej knižnice Jána Bocatia do 9. marca 2020.