VKJB PracoviskáHudobné oddelenie

Hudobné oddelenie

Ulica: Hlavná ul. 48, Košice

Telefón: 055/622 32 91   kl. 24

e-mail:

Kontaktný knihovník: Ľudmila Katová

Výpožičný čas:

Pondelok: 09:30 - 18:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 09:30 - 18:00
Štvrtok: 09:30 - 18:00
Piatok: 08:00 - 16:00
Sobota: ZATVORENÉ

Letný výpožičný čas 2018 (1.7. - 31.8. 2018)

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 10:00 - 18:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00
Sobota: Nedeľa: ZATVORENÉ ZATVORENÉ

Obedňajšia prestávka: 13:00 - 13:30

Fond: 17 600 knižničných jednotiek

Špecializované pracovisko knižnice určené pre záujemcov o hudbu. Návštevníkom sú tu k dispozícii knihy o hudbe, notové materiály, hudobné časopisy, gramoplatne a CD. Žánrovo pestré zbierky dokumentov sú zamerané predovšetkým na vážnu hudbu, no ponúkajú tiež menšinové žánre hudby populárnej, folklór a hovorené slovo. Knihy, noty a časopisy sa požičiavajú aj mimo knižnice. Zvukové nosiče je možné počúvať len v priestoroch oddelenia.

Je tu voľný výber literatúry a informácie o dokumentoch sa nachádzajú v elektronickom katalógu.

Interiér knižnice je zariadený moderným, špeciálnym nábytkom.