VKJB PracoviskáHudobné oddelenie

Hudobné oddelenie

Ulica: Hlavná 48, Košice

Tel.: 055/622 32 91 kl. 24

Knihovníčka: Ľudmila Katová

e-mail:


Výpožičný čas

Pondelok:          09:30 - 18:00
Utorok: ZATVORENÉ                                                                 
Streda: 09:30 - 18:00
Štvrtok: 09:30 - 18:00
Piatok: 08:00 - 16:00
Sobota: ZATVORENÉ

Letný výpožičný čas
1.7. - 31. 8. 2019
Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: zatvorené
Streda: 09:30 - 18:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

O oddelení

Samostatné hudobné oddelenie vzniklo v roku 1978 vyčlenením zbierok kníh o hudbe, hudobnín a gramoplatní, ktoré boli vo verejnej knižnici priebežne budované od začiatku 60-tych rokov 20. storočia. V roku 1998 sa oddelenie presťahovalo do zrekonštruovanej, pamiatkovo chránenej budovy Barkóczyho paláca v centre mesta (Hlavná 48).

Priestorové vybavenie

  • vstupná miestnosť s výpožičným pultom, v ktorej sú vo voľnom výbere k dispozícii knihy a novšie ročníky hudobných periodík
  • hudobná študovňa vybavená audio technikou s možnosťou individuálneho počúvania hudobných i hudobno-obrazových nosičov (gramoplatne, CD,DVD) a štúdia s využívaním výpočtovej techniky (2 PC so stereo slúchadlami , prístupom na internet a programovým vybavením Microsoft Office)
  • hudobný salón s voľne prístupným fondom notového materiálu a gramoplatní, kvalitným ozvučením, veľkoplošnou obrazovkou a klavírom

Poskytované služby

  • požičiavanie kníh, notového materiálu a hudobných časopisov na domáce štúdium, sprístupňovanie zbierok gramoplatní, CD a DVD zo všetkých oblastí hudobného umenia i hovoreného slova formou individuálneho štúdia v priestoroch oddelenia
  • pre registrovaných čitateľov bezplatný internet (v rozsahu vymedzenom výpožičným poriadkom knižnice), internetové pripojenie prostredníctvom Wi-fi, tlač z PC a kopírovacie služby (len z fondov oddelenia)
  • možnosť práce v notačnom programe Sibelius určenom na komponovanie, možnosť hry na elektronický klavír Yamaha P-105
  • vzdelávacie programy pre školy, koncerty pre verejnosť, kolektívne projekcie pre rôzne záujmové skupiny návštevníkov, prednášky, odborné semináre
  • rešerše z oblasti hudobného umenia, konzultačné služby
 

Legendy československého folku - z fondu hudobného oddelenia

Letom svetom Pop music - - z fondu hudobného oddelenia

Otázky a odpovede - z fondu hudobného oddelenia

Spievaná poézia - z fondu hudobného oddelenia

Hudba ako liek...- publikácie z fondu hudobného oddelenia

Míľniky slovenskej populárnej hudby - publikácie z fondu hudobného oddelenia

Beatles spolu a po... - publikácie z fondu hudobného oddelenia

Novinky vo fonde - január 2019