VKJB Publikácie

Publikácie

LIBRI INCOGNITI
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zodpovedná redaktorka: PhDr. Klára Kernerová
Text: Mgr. Tomáš Ondrejšík
Anglický preklad: PhDr. Marianna Dombrovská
Rozsah: 20 strán
Rok vydania: 2012
__________________________________________________________________________

POETA LAUREATUS IOANNES BOCATIUS (1569-1621)
Zborník z celoslovenskej konferencie
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zodpovedná redaktorka: PhDr. Klára Kernerová
Zostavovateľka: PhDr. Jana Amrichová
Technický redaktor, grafický návrh obálky: Ján Šimko
Rozsah: 123 strán + prílohy
Rok vydania: 2009
Tlač: Harleqiun, s.r.o, Košice
ISBN: 978-80-88687-26-9

__________________________________________________________________________


NOC S ANDERSENOM... Ako na to?

metodický materiál
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zostavil: Ján Šimko
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Počet strán: 20
Rok vydania: 2009

__________________________________________________________________________


ZA DOBŠINSKÝM, DO ROZPRÁVKY...

metodický materiál - Slovensko Dobšinskému

Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Zostavil: Ján Šimko
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Počet strán: 21
Rok vydania: 2008

__________________________________________________________________________


TISÍC DOBRÝCH KNÍH

Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zostavovatelia: Mgr. Štefan Kolivoško, PhDr. Jana Amrichová
Zodpovedný redaktor: PhDr. klára Kernerová
Grafická úprava: NIKA, Ján Šimko
Tlač: PONT, s.r.o.
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-88687-25-2

__________________________________________________________________________


ĽUDOVÍT ŠTÚR 
metodický materiál
Zostavovatelia: Ján Šimko, Kveta Čumová
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová 
Úprava: Ján Šimko
Tlač: Verejná knižnica Jána Bocatia
Počet strán: 20
Rok vydania: 2006

__________________________________________________________________________


TURNIANSKY HRAD

Autorka: Mgr. Gabriela Nagyová
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Úprava: Ján Šimko
Tlač: Harlequin s.r.o., Košice
ISBN: 80 - 88687 - 23 - 3
Počet strán: 40
Počet záznamov: 115

__________________________________________________________________________


ĽUDOVÁ KULTÚRA KOŠÍC A OKOLIA

Autorka: Elena Kolivošková
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová 
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerov á
Prepis a úprava: Viera Kútna
Grafická úprava: Mgr. Róbert Teichman
ISBN: 80-88687-22-5
Počet strán: 67

Počet záznamov: 265

__________________________________________________________________________


SLOVNÍK ŽIDOVSKÝCH OSOBNOSTÍ KOŠÍC A OKOLIA

Autori: Mgr. Štefan Kolivoško, PhDr. Jana Amrichová,
Alžbeta Chmelárová, Elena Kolivošková, Oľga Mitrová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Elektronická sadzba: Jana Čuriová
Návrh obálky: PhDr. J. Amrichová, Mgr. Š. Kolivoško, Ing. D. Oswaldová
Tlač: PONT s.r.o. Tlačiareň a vydavateľstvo, Seňa 171
ISBN: 80-88687-19-5

Počet strán: 166

 __________________________________________________________________________


LITERÁRNY MIESTOPIS OKOLIA KOŠÍC

Autorka: Elena Kolivošková
Vydala: Verejná knižnica Jána Bo catia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Prepis a úprava: Viera Kútna, Ing. Iveta Lešková
Tlač: Pont, s.r.o, Košice
ISBN: 80-88687-20-9
Počet strán: 98

Počet záznamov: 202

__________________________________________________________________________


JEZUITSKÍ HISTORICI V KOŠICIACH
Autori: Mgr. Štefan Eliáš (štúdia), Zuzana Illéšová (bibliografia)
Editor: PhDr. Jana Amrichová
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Úprava: Ľudmila Kolarčíková, Ing. Martin Kučinský
ISBN: 80-88687-08-X
Počet strán: 60
Počet záznamov: 290

 __________________________________________________________________________


PAMATNÍKY MESTA KOŠICE

Zostavila: Elena Kolivošková
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Fotografia na obálke: Alexander Jiroušek
Prepis a úprava: Ľudmila Čičková, Viera Kútna
ISBN: 80-88687-17-9
Počet strán: 53

__________________________________________________________________________

ERBY MIEST A OBCÍ V OKRESE KOŠICE - OKOLIE 

Zostavila: Zuzana Illéšová
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Prepis: Viera Kútna
Úprava: Ľudmila Čičková

ISBN: 80-88687-15-2
Počet strán: 35

__________________________________________________________________________

DEJINY MESTA KOŠICE

Zostavila: Elena Kolivošková
Vydala: AKC Verejná knižnica Jána Bocatia so sídlom Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Prepis a úprava: Viera Kútna
Obálka: Ing. Roman Milián
ISBN: 80-88687-12-8
Počet strán: 26
Počet záznamov: 169
__________________________________________________________________________


PAMATNÉ TABULE MESTA KOŠICE

Zostavila: Elena Kolivošková
Vydala: AKC Verejná knižnica Jána Bocatia so sídlom Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Prepis a úprava: Ľudmila Čičková
Autor fotoreprodukcií: Jaroslav Kerner
Tech. sprac. fotorepro: Ing. Kvetoslav Tulipán, TTS s.r.o.
ISBN: 80-88687-11-X
Počet strán: 104
Počet záznamov: 202