VKJB SlužbyPonuka

Ponuka

Názov služby

Kde službu poskytujeme

Knihy
- absenčné požičiavanie

Všetky výpožičné miesta, s výnimkou fondu študovní a príručného fondu

Knihy
- prezenčné požičiavanie

Všetky výpožičné miesta

Noviny a časopisy
- absenčné a prezenčné požičiavanie

Všetky výpožičné miesta

Zvukové knihy
- absenčné požičiavanie

Čitáreň VKJB, Hviezdoslavova 5 (Centrálna požičovňa)

služba je poskytovaná slabozrakým a nevidiacim čitateľom  

Internet
- verejne prístupný

Centrálna požičovňa - Hviezdoslavova ul. 5,
Informačno-vzdelávacie centrum - Hviezdoslavova ul. 5,
Hudobné oddelenie - Hlavná ul. 48,
Regionálne oddelenie - Hlavná ul. 48,
Pobočka Terasa, Tr. SNP 48 (Biely dom)
Pobočka Nad jazerom, Uralská 3

Konzultačné služby

Všetky výpožičné miesta

Rešeršné služby

Centrálna požičovňa - Hviezdoslavova ul. 5,
Hudobné oddelenie - Hlavná ul. 48
Regionálne oddelenie - Hlavná ul. 48

Medziknižničná výpožičná služba

Informačno-vzdelávacie centrum, Hviezdoslavova ul. 5
mvs@vkjb.sk ; tel: 625 10 22

Kurzy základov internetu

Informačno-vzdelávacie centrum, Hviezdoslavova ul. 5

Informatická príprava študentov

Všetky výpožičné miesta

Prezentácia literárnych diel

Všetky výpožičné miesta

Kopírovacie služby


Čitáreň - Hviezdoslavova ul. 5,

Informačno-vzdelávacie centrum - Hviezdoslavova ul. 5,

Hudobné oddelenie - Hlavná ul. 48,

Pobočka KVP - Hemerkova 39

Pobočka Terasa - Tr. SNP 48

Skenovanie

Informačno-vzdelávacie centrum, Hviezdoslavova ul. 5

Regionálne oddelenie

Príležitostný prenájom priestorov

Centrálna požičovňa- Hviezdoslavova ul. 5,
Hudobné oddelenie - Hlavná ul. 48,
Pobočka KVP - Hemerkova 39,
Pobočka Terasa - Tr. SNP 48 (Biely dom)